Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Pamiętanie o tym, że kiedyś umrzesz jest najlepszym sposobem jaki znam na uniknięcie myślenia o tym, że masz cokolwiek do stracenia. Już teraz jesteś nagi. Nie ma powodu, dla którego nie powinieneś żyć tak, jak nakazuje ci serce.
— Steve Jobs
Reposted frominpassing inpassing viabrzask brzask
Jesteś?
Reposted fromnexxt nexxt viabrzask brzask
5503 ab02 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabrzask brzask
Czas robi swoje, a Ty człowieku?
A potem przyszło życie ze swoją powagą i wymaganiami. I to nas właściwie rozdzieliło.
— "Irrungen Wirrungen" Fontane
Pan się obco w sobie czuje, pan się w sobie obija o siebie (...)
— Wiesław Myśliwski
Reposted frominpassing inpassing viabylejaka bylejaka
Pamiętasz mnie jeszcze? 
Kiedyś lubiliśmy ze sobą rozmawiać. 
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
5061 710d 420

Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s.

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatwice twice
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
 - Co Cię najbardziej wkurza?

Marcin Świetlicki: Nie wiem. Denerwuję się bardzo często. Denerwuję się wszystkim.
Reposted frometerycznie eterycznie vialottibluebell lottibluebell
Wyszło na wasze: to, kim się było, u ludzi większe ma znaczenie niż to, kim się jest.
— Andrzej Sapkowski - ' Sezon burz '
8095 10ae 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viabrzask brzask
Wszystko Ci wolno. Ale nie wszystko warto.
Nie szukaj miary własnej wartości gdzieś poza sobą.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
2105 4cb5 420
zależy jaka jest skala
Reposted fromrawwwr rawwwr
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. 
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazuzajearbuza zuzajearbuza
2494 2550 420
Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viazapachsiana zapachsiana

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromunco unco viaAinsworthCass AinsworthCass
Moje myśli mnie wykończą
— 22;05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl